Utbyggingsavtaler og refusjon

GRØSFJELD Advokatfirma kan bistå i forhandlinger om utbyggingsavtaler og i prosesser vedrørende krav om refusjon.