I forbindelse med utbygging inngår gjerne utbygger en utbyggingsavtale med en kommune hvor bl.a krav til opparbeidelse av teknisk infrastruktur reguleres nærmere. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å kreve refusjon etter reglene i plan- og bygningsloven. GRØSFJELD Advokatfirma kan bistå i forhandlinger om utbyggingsavtaler og i prosesser vedrørende krav om refusjon.