GRØSFJELD Advokatfirma har mange års erfaring i håndtering av tvister og konflikter. Firmaet har et løsningsorientert fokus, og arbeider for å finne utenrettslige løsninger hvor partene kan komme frem til enighet. I praksis skjer dette gjerne gjennom forhandlinger eller utenrettslig mekling hvor firmaet kan bistå.

Advokat Kjell Erik Grøsfjeld er også sertifisert som advokatmekler av Den norske advokatforening, og kan bistå som mekler i tvister og annen uenighet mellom næringsdrivende og privatpersoner. Grøsfjeld står også oppført på listen over advokatmeklere til Stavanger tingrett. Se mer under nettsiden: mekling.no.

Dersom utenrettslige løsninger ikke er aktuelle, har GRØSFJELD Advokatfirma lang erfaring med prosedyre for ulike domstoler samt rettsmegling.