GRØSFJELD Advokatfirma bistår først og fremst med juridisk rådgivning. I i tillegg bistår firmaet også med tilgrensede kompetanseområder, herunder forhandlinger, strategiutvikling, eierstyring/selskapsledelse, kommunikasjon, myndighetskontakt, krisehåndtering, faktaundersøkelse/granskning og tvisteløsning.