Tinglysing er viktig for å sikre sine rettskrav mot tredjemann. Uten tinglysing er det risiko for at krav kan gå tapt. I foribindelse med Ved tinglysning oppstår det gjerne spørsmål om konsesjon som må avklares.

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med tinglysing og søknader om konsesjon.