Strategi

GRØSFJELD Advokatfirma rådgir i strategiprosesser i grenselandet til jus, og gjerne i samarbeid med andre rådgivere. Vi bistår både ved utvikling av nye forretningsplaner og valg av strategi i forhandlinger og tvisteløsning.