Seperasjon og skilsmisse er en stor følelsesmessig påkjenning for mange og kan få store økonomiske konsekvenser, særlig når eiendom og næringsvirksomhet er involvert. GRØSFJELD Advokatfirma kan bistå rådgivning ved opprettelse av ektepakt for gaver mellom ektefeller og etablering av særeie. Vi kan også bistå med felleseieskifte og oppgjør mellom ektefeller for partene i fellesskap eller som representant for en av partene.