Det kan oppstå en rekke rettslige spørsmål i forbindelse med ulike sammenslutninger som eierseksjonssameier, ordinære sameier og borettslag. I forbindelse med en ny utbygging bør en vurdere hvilken sammenslutningsform som er mest hensiktsmessig før sammenslutningen etableres, men en rekke rettslige spørsmål kan også oppstå etter at sammenslutningen er etablert.

GRØSFJELD Advokatfirma kan bistå med rådgivning til utbyggere, styrer og sameiere/andelseiere ved behov.