Reguleringssaker

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med rådgivning i alle faser av ulike planprosesser. 

GRØSFJELD Advokatfirma bistår blant annet med med tolkning av arealplaner, høringsprosesser og klagesaker.