GRØSFJELD Advokatfirma bistår med rådgivning i alle faser av reguleringsarbeid. I reguleringsprosessene er det viktig å gjøre et godt forarbeid og vurdere ulike strategier for å lykkes å komme frem til en mest mulig optimal reguleringsplan.

Reguleringsplaner gir rettigheter og plikter som gir rettslige rammer for parten og det offentlige i senere byggesaker, og det er derfor viktig å få avklart de rettslige grensene for plankartet og bestemmelsene.

GRØSFJELD Advokatfirma bistår også i høringsprosesser i relasjon til naboer og ulike offentlige myndigheter i planprosessene.