Pengekrav og inndrivelse

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med utarbeidelse og inngåelse av låneavtaler og gjeldsbrev. I tillegg bistår firmaet med å sikre pengekrav på ulike måter, for eksempel gjennom pantsettelse, garantistillelse eller kausjonering. Firmaet bistår med inndrivelse av fordringer på vegne av kreditorer.