Mange virksomheter er avhengige av å sikre seg finansiering eller andre ytelser på ulike måter. I slike sammenhenger er det gjerne aktuelt å inngå låneavtaler og skaffe seg sikkerhet for kravene. GRØSFJELD Advokatfirma bistår med utarbeidelse og inngåelse av låneavtaler og gjeldsbrev. I tillegg bistår firmaet med å sikre pengekrav på ulike måter, for eksempel gjennom pantsettelse, garantistillelse eller kausjonering. Firmaet bistår med inndrivelse av fordringer på vegne av kreditorer.