GRØSFJELD Advokatfirma AS har hovedfokus på bygge- og eiendomsjus, men bistår også sine klienter med rådgivning innen ulike andre rettsområder bl.a. avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, pengekravsrett, panterett og forvaltningsrett. I tillegg bistår firmaet med IT- og immaterialrett knyttet til bl.a. IT-kontrakter, varemerke- og markedsrett.

GRØSFJELD Advokatfirma AS er et Stavanger-firma som bistår ulike virksomheter og privatpersoner over hele landet som har behov for advokat på bestemte områder.

GRØSFJELD Advokatfirma AS er medlem av Den norske advokatforening.