Både virksomheter og privatpersoner kan komme i situasjoner hvor det er behov for avklaringer av forholdet til naboeiendommer. Det er heller ikke uvanlig at det oppstår tvister i naboforhold. I mange tilfeller vil det være behov for dialog og mekling, mens det i andre tilfeller er nødvendige med rettslige prosess mot en nabo.

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med både rådgivning og tvisteløsning i nabosaker.