Kontraktsbrudd, mangler og forsinkelse

Ved kjøp og salg oppstår gjerne kontraktsbrudd. Det kan både dreie seg om forsinkelse eller mangler. GRØSFJELD Advokatfirma bistår med å vurdere krav fra kjøper og fremme berettigede krav mot selger. Vi bistår også selgere med å bestride urettmessige krav.