Ved kjøp og salg av eiendom og andre formuesgoder så hender det at det avdekkes feil og mangler. Det er viktig å fremme krav så tidlig som mulig, og GRØSFJELD Advokatfirma kan bistå med å vurdere mulige krav og evt. fremme slike krav mot selger på vegne av kjøper. I andre sammenhenger representerer firmaet selger i å bestride urettmessige krav på vegne av selger.