Mange virksomheter eier ikke lokaler selv, og leier isteden lokaler av andre, for eksempel en profesjonell eiendomsforvalter. Det kan oppstå en rekke rettslige spørsmål ved etablering og avslutning av leieforhold, samt mens leieforholdet løper.

GRØSFJELD Advokatfirma tilbyr juridisk bistand til både utleier og leietaker.