Det knytter seg ulike typer risiko til alle typer virksomheter. Noen virksomheter har planer for beredskap dersom uventede hendelser og kriser oppstår, bl.a. fordi det er krav til beredskap i lovgivning. Selv om det ikke stilles like strenge krav til beredskap til alle virksomheter, så vil det være en fordel for virksomheten å ha beredskap på å håndtere uventede hendelser og kriser. Når uventede hendelser og kriser oppstår, har mange virksomheter behov for å tilkalle ekstern kompetanse som kan bistå med håndteringen.

GRØSFJELD Advokatfirma har erfaring med beredskap og krisehåndtering med særlig fokus på å håndtere rettslige spørsmål, bl.a. i kontakt med offentlig tilsynsmyndigheter og ulike operative virksomheter, herunder Forsvaret. Advokat Kjell Erik Grøsfjeld har også gjennomført et program i Kriseledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH Executive).