GRØSFJELD Advokatfirma bistår med juridisk rådgivning til ulike virksomheter samt privatpersoner innen bestemte fagområder. Firmaet har hovedfokus på bygge- og eiendomsjus, men bistår også klienter med generell forretningsjuridisk rådgivning innen bl.a. avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, pengekravsrett, panterett, IT- og immaterialrett og generell forvaltningsrett.

Nedenfor følger en oversikt over de ulike generelle kompetanseområdene.