Kommunikasjon

Utvikling av kommunikasjonsstrategi og kvalitetssikring av uttalelser er viktig når virksomheten er rettslig eksponert på ulike måter. GRØSFJELD Advokatfirma samarbeider med kommunikasjonsrådgivere ved behov.