Kommunikasjon er sentralt i mange typer prosesser hvor rettslige spørsmål er berørt. Utvikling av kommunikasjonsstrategi og kvalitetssikring av uttalelser mv. kan være viktig når virksomheten er rettslig eksponert på ulike måter. Dette gjelder for eksempel ovenfor andre virksomheter, offentlig myndighet og media i viktige bygge- og reguleringssaker. Advokatfirma samarbeider med kommunikasjonsrådgivere ved behov.