Juridisk rådgivning

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med juridisk rådgivning til private- og offentlige virksomheter samt privatpersoner innen bestemte fagområder. Hovedfokuset er bygge- og eiendomsjus.

GRØSFJELD Advokatfirma bistår i hele verdikjeden fra grunnerverv, tingsrettslig og selskapsrettslig bistand, regulering, inngåelse av utbyggingsavtaler og byggesak. Videre bistår firmaet med forhandlinger i forbindelse med avtale- og kontraktsinngåelse. GRØSFJELD Advokatfirma bistår private klienter, men da særlig i juridiske saker som er knyttet til eiendom på ulike måter.

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med forretningsjuridisk rådgivning innen avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, pengekravsrett, panterett og forvaltningsrett. I tillegg bistår firmaet med IT- og immaterialrettslig rådgivning knyttet til bl.a. IT-kontrakter, varemerke- og markedsrett.