IT-kontakter er dynamiske kontrakter og gjelder teknologi som kan virke fremmed for mange. Denne typen kontakter skiller seg derfor fra andre kontraktstyper. GRØSFJELD Advokatfirma kan bistå med rådgivning i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av IT-anskaffelser både for leverandører og virksomheter som anskaffer IT-programvare og -utstyr samt mer omfattende IT-system. Firmaet har også erfaring med rådgivning i forbindelse med immaterielle rettigheter som varemerke samt markedsføringsrett.