Når bestemte situasjoner oppstår, så kan det være aktuelt å gjennomføre granskning eller faktaundersøkelse. Hjemmel for bruk av slike prosesser kan være aksjelovgivningen eller arbeidsmiljøloven. Granskning kan også være aktuelt ved ulykkeshendelser og ved ulike typer kriser. 

GRØSFJELD Advokatfirma kan bistå som uavhengig rådgiver i granskningsprosesser i samarbeid med andre profesjonelle rådgivere.