Når bestemte situasjoner oppstår, så kan det være aktuelt å gjennomføre granskning eller faktaundersøkelse. Hjemmel for bruk av slike prosesser kan være aksjelovgivningen eller arbeidsmiljøloven.

GRØSFJELD Advokatfirma kan bistå som uavhengig rådgiver i slike prosesser, evt. i samarbeid med andre profesjonelle rådgivere.