Forhandlinger og avtaleinngåelse

Forhandlinger og avtaleinngåelse er av stor betydning for ulike typer virksomheter. GRØSFJELD Advokatfirma har lang erfaring med forhandlinger i forbindelse med avtale- og kontraktsinngåelse samt tvisteløsning. Avklaring og fordeling av risiko er sentralt i slike prosesser, og i mange tilfeller lykkes det gjennom samarbeid og konstruktive forhandlinger å komme frem til kommersielle løsninger som gir merverdi for partene.

Mange virksomheter mangler skriftlige avtaler eller har kontrakter som har svakheter som representerer en risiko for tvister ved senere uenighet. Et viktig formål med den juridiske bistanden ved avtaleinngåelse vil være å avklare ytelsene til partene for å unngå uklarhet som kan danne grunnlag for senere tvister. Videre er avklaring av risiko og risikofordeling sentralt i bistanden. GRØSFJELD Advokatfirma har et kommersielt fokus og har et øye for merverdier for kundene ved avtaleinngåelse.