Eierstyring og selskapsledelse

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med rådgivning i forbindelse med eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance).

GRØSFJELD Advokatfirma har lang erfaring fra styre- og utvalgsposisjoner i det private næringsliv, offentlig- og frivillig sektor. Firmaet kan bistå med rådgivning til styre og selskapsledelse og kan tiltre styreposisjoner ved behov.