Overdragelse av eiendom kan gjennomføres på ulike måter. Det mest vanlige er overskjøting av grunnbokshjemmel, men i næring er det mest aktuelt med overdragelse av aksjene i eiendomselskap som eier den aktuelle eiendommen. GRØSFJELD Advokatfirma har lang erfaring med bistand i forbindelse med overdragelse av eiendom og kan bistå med bl.a. nødvendig klargjøring i forkant av salg, undersøkelser før kjøp (Due Diligence) og utarbeidelse av kjøpekontrakter.