Byggeprosjekt og byggesak

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med rådgivning i alle faser av byggesaker. Det gjelder både rådgivning i forbindelse med prosjektutvikling og i selve byggesaksprosessen ovenfor det offentlige, herunder klagebehandling.