Samfunnskontakt og forvaltningsrett

GRØSFJELD Advokatfirma har lang erfaring med forvaltningsrett og myndighetskontakt. Firmaet bistår med søknadsprosesser og klageprosesser.