Det er nødvendig for virksomheter å forholde seg til offentlige myndigheter på en rekke ulike måter. Den enkelte virksomhets rettigheter og plikter ovenfor det offentlige kan ofte ha avgjørende betydning. I mange sammenhenger kan det være behov for ulike virksomheter å ivareta sine rettigheter i forhold til andre private virksomheter, for eksempel hvor interesser står mot hverandre eller at det er konkurranse om et begrenset gode. GRØSFJELD Advokatfirma har lang erfaring med forvaltningsrett og myndighetskontakt. Firmaet bistår med avklaring av rettighets- og plikter i forhold til det offentlige, bl.a. i søknads- og klageprosesser.