Avtaler og kontrakter spiller en sentral rolle i forretningslivet og samfunnet forøvrig. Mange virksomheter undervurderer viktigheten av skriftlige avtaler og kontrakter, og risikerer tvister som følge av etterfølgende uenighet mellom partene. GRØSFJELD Advokatfirma bistår med utarbeidelse, forhandling og inngåelse av avtaler og kontrakter. Firmaet bistår også i reforhandling av avtaler og tvisteløsning hvor det oppstår uenighet.