Avtalerett og kontraktsrett

Avtaler og kontrakter spiller en sentral rolle i forretningslivet og samfunnet forøvrig. GRØSFJELD Advokatfirma bistår med utarbeidelse, forhandling og inngåelse av avtaler og kontrakter. Firmaet bistår også i reforhandling av avtaler og tvisteløsning hvor det oppstår uenighet.