GRØSFJELD Advokatfirma bistår med arverett, særlig hvor bygg- og eiendom er omfattet av formuesmassen. Bistand kan være nødvendig ved planlegging av generasjonsskifte eller ved opprettelse av testament og fremtidsfullmakt. Det kan også være nødvendig med bistand i forbindelse med gjennomføring av dødsboskifte, og da særlig etter dødsfall hvor avdøde skal skifte med særkullsbarn i såkalt sammensatt skifte og arveoppgjør etter at lengstlevende uskifte.