Det kan reise seg ulike rettslige problemstillinger i arbeidsforhold. GRØSFJELD Advokatfirma bistår med rådgivning i alle faser av et arbeidsforhold; inngåelse av arbeidskontrakter ved etablering og avklaring av grensene for arbeidsgivers styringsrett mens arbeidstaker er ansatt. Firmaet kan også bistå ved omorganisering, nedbemanning samt oppsigelser.