Virksomheter og privatpersoner vil kunne ha behov for et stort spekter av juridiske tjenester. Dersom GRØSFJELD Advokatfirma ikke har den nødvendige kompetanse for den aktuelle saken, så kan firmaet være behjelpelig med å anbefale andre som kan bistå.