Utenrettslig mekling ved bruk av advokat kan være en mer effektiv og fleksibel måte å løse tviser på. Ofte er advokatmekling derfor kostnadsbesparende for partene. 

Mekling kan både benyttes i tvister mellom næringsdrivende og private. Eksempler på saker som kan mekles er: nabotvister, mangler ved kjøp og salg, arbeidslivskonflikter og tvister som gjelder familie og arv. Partene bestemmer selv om resultatet av meklingen skal aksepteres helt eller delvis.

Firmaet bistår også med rettsmekling i forbindelse med ordinære rettssaker.