Advokatmekling være et godt alternativ til langvarige tvister og dyre rettssaker. Det er effektivt, fleksibelt for partene og kan settes i gang og gjennomføres i løpet av kort tid. I tillegg kan mekling være kostnadsbesparende for partene. Når partene får kommet sammen uten at det blir rettslig konflikt for domstolene, vil det også være større muligheter for å fortsette et samarbeid i etter tid. Dette kan være av stor betydning for næringsdrivende og personer som må eller vil fortsette å ha en relasjon til hverandre etter at tvisten er løst.

Advokatmekling kan benyttes ved uenighet og tvister på de aller fleste områder utenom straff. Mekling kan benyttes i alt fra tvister mellom næringsdrivende, nabotvister, tvister vedrørende avtaler og kontrakter, mangler ved kjøp og salg, byggesaker, arbeidslivskonflikter og tvister som gjelder familie og arv. Partene bestemmer selv om resultatet av meklingen skal aksepteres helt eller delvis.

Advokat Kjell Erik Grøsfjeld er også sertifisert som advokatmekler av Den norske advokatforening, og kan bistå som mekler i tvister og annen uenighet mellom næringsdrivende og privatpersoner. Grøsfjeld står også oppført på listen over advokatmeklere til Stavanger tingrett. Se mer under nettsiden: mekling.no.