Advokat Kjell Erik Grøsfjeld har om lag 20 års erfaring som advokat i Stavanger. Han har bred erfaring som forretningsadvokat fra bl.a. det konsulentselskapet PwC samt et av landets største advokatfirma, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS. Grøsfjeld bistår med ulike juridiske problemstillinger, med bygge- og eiendomsjus som spesialområde. Grøsfjeld har hovedfokus på bygge-, og eiendomsbransjen, men bistår også private klienter særlig i saker hvor eiendom er berørt på ulike måter.

Som eiendomsadvokat Grøsfjeld bistår i hele verdikjeden fra grunnerverv, tingsrettslig og selskapsrettslig bistand, offentlige plan- og reguleringsprosesser, inngåelse av utbyggingsavtaler og byggesak. Han har bistått med bl.a. kontraktsinngåelse, klargjøring for salg og diverse undersøkelser ved kjøp (Due Diligence mv.) og oppgjør i forbindelse med en rekke eiendomstransaksjoner. Grøsfjeld har også bistått i forbindelse forhandlinger og tvisteløsning i forbindelse med mangelssaker og andre eiendomsjuridiske og forretningsjuridiske spørsmål. Advokat Kjell Erik Grøsfjeld er sertifisert som advokatmekler av Den norske advokatforening og kan bistå som mekler i tvister eller annen uenighet mellom næringsdrivende og privatpersoner. Grøsfjeld står også oppført på listen over advokatmeklere til Stavanger tingrett.

Grøsfjeld bistår sine klienter med annen nødvendig forretningsjuridisk bistand, bl.a. avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, pengekravsrett, panterett, forvaltningsrett og skifte ved arv- og seperasjon/skilsmisse, særlig når eiendom er berørt. I tillegg til dette, har Grøsfjeld bistått ulike selskaper vedrørende IT- og immaterielle spørsmål knyttet til bl.a. IT-kontrakter, varemerke- og markedsrett.

I tillegg til juristutdanningen har han en internasjonal Master of Business Administration (MBA) fra University of Cambridge. Denne bakgrunnen gjør at han er godt rustet som rådgiver i strategiutvikling og spørsmål som befinner seg i grenselandet mellom jus og forretningsdrift.

Grøsfjeld har erfaring med beredskap og krisehåndtering med særlig fokus på å håndtere rettslige spørsmål, bl.a. i kontakt med offentlig tilsynsmyndigheter og ulike operative virksomheter, herunder Forsvaret. Han har også gjennomført et program i Kriseledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH Executive).

Grøsfjeld bistår også granskning og faktaundersøkelse. Han har en videreutdanning innen granskningsmetodikk fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Grøsfjeld har i tillegg hatt en rekke politiske verv i over 25 år og har god forståelse for offentlig sektor, særlig kommunesektoren. Hans politiske lange politiske erfaring er en viktig kompetanse ved bistand i ulike prosesser ovenfor offentlige virksomheter og myndigheter.

Grøsfjelds bakgrunn gir han en unik kompetanse i rådgivning som ligger i grenselandet mellom jus, forretningsdrift og offentlig sektor.

M: 46 43 02 34

E: advokat@grosfjeld.com

LinkedIn Kjell Erik Grøsfjeld