Advokat Kjell Erik Grøsfjeld har om lag 20 års erfaring som advokat i Stavanger. Han har bred erfaring som forretningsadvokat fra bl.a. det multinasjonale konsulentselskapet PwC samt et av landets største advokatfirma, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS. Grøsfjeld er en «allrounder» som bistår med ulike juridiske problemstillinger, men hans fremste spesialområde gjennom årene har vært bygge- og eiendomsjus. Grøsfjeld har hovedfokus på bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen, men bistår også private klienter i saker hvor eiendom er berørt på ulike måter.

Som eiendomsadvokat Grøsfjeld bistår i hele verdikjeden fra grunnerverv, tingsrettslig og selskapsrettslig bistand, offentlige plan og reguleringsprosesser, inngåelse av utbyggingsavtaler og byggesak. Han har bistått med bl.a. kontraktsinngåelse, klargjøring for salg og diverse undersøkelser ved kjøp (Due Diligence mv.) og oppgjør i forbindelse med en rekke eiendomstransaksjoner. Grøsfjeld har også bistått i forbindelse forhandlinger og tvisteløsning i forbindelse med mangelssaker og andre eiendomsjuridiske og forretningsjuridiske spørsmål. Advokat Kjell Erik Grøsfjeld er også sertifisert som advokatmekler av Den norske advokatforening og kan bistå som mekler i tvister eller annen uenighet mellom næringsdrivende og privatpersoner. Grøsfjeld står også oppført på listen over advokatmeklere til Stavanger tingrett.

Grøsfjeld bistår sine klienter med annen nødvendig forretningsjuridisk bistand, bl.a. avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, pengekravsrett, panterett, forvaltningsrett og skifte ved arv- og seperasjon/skilsmisse, særlig når eiendom er berørt. I tillegg til dette, har Grøsfjeld bistått ulike selskaper vedrørende IT- og immaterielle spørsmål knyttet til bl.a. IT-kontrakter, varemerke- og markedsrett.

I tillegg til juristutdanningen har han en internasjonal Master of Business Administration (MBA) fra University of Cambridge. Denne bakgrunnen gjør at han er godt rustet som rådgiver i strategiutvikling og spørsmål som befinner seg i grenselandet mellom jus og forretningsdrift.

Grøsfjeld har erfaring med beredskap og krisehåndtering med særlig fokus på å håndtere rettslige spørsmål, bl.a. i kontakt med offentlig tilsynsmyndigheter og ulike operative virksomheter, herunder Forsvaret. Han har også gjennomført et program i Kriseledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH Executive).

Grøsfjeld bistår også granskning og faktaundersøkelse. Han har en videreutdanning innen granskningsmetodikk fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Grøsfjeld har i tillegg hatt en rekke politiske verv i over 25 år og har god forståelse for offentlig sektor, særlig kommunesektoren. Hans politiske lange politiske erfaring er en viktig kompetanse ved bistand i ulike prosesser ovenfor offentlige virksomheter og myndigheter.

Grøsfjelds bakgrunn gir han en unik kompetanse i rådgivning som ligger i grenselandet mellom jus, forretningsdrift og offentlig sektor.

M: 46 43 02 34

E: advokat@grosfjeld.com

LinkedIn Kjell Erik Grøsfjeld