Sammenslutninger som aksjeselskap og andre selskap, for eksempel ansvarlig selskap, reguleres av diverse lovgivning. De mest aktuelle lovene er aksjeloven og selskapsloven. GRØSFJELD Advokatfirma bistår eiere, styre og administrasjon vedrørende selskapsrettslige spørsmål av ulik karakter. Firmaet kan også gi råd vedrørende spørsmål om god eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance).