Selskapsrett – aksjeselskap, selskap og andre sammenslutninger

GRØSFJELD Advokatfirma bistår eiere, styre og administrasjon vedrørende selskapsrettslige spørsmål av ulik karakter. Firmaet kan også gi råd vedrørende spørsmål om god eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance).