Ulike begrensede rettigheter til fast eiendom er svært vanlig. Typiske eksempler kan være bruksrettigheter (servitutt) som veirett eller parkering. Selv om det ikke er noe krav om tinglysing i norsk rett, er det vanlig å sørge for tinglysing slike rettigheter på eiendommer for å sikre rettsvern mot tredjemann.

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med etablering og tinglysing av rettigheter på fast eiendom, samt avklaring av rekkevidden på etablerte rettigheter. Firmaet gir også råd i forbindelse med spørsmål om etablering av rettigheter gjennom hevd samt avvikling og sletting av rettigheter.