Ved nyoppføring eller rehabilitering av bygg er byggekontrakter sentrale for både entreprenører og byggherrer. Et viktig spørsmål å ta stilling til i planleggingsfasen er hvilken entrepriseform som er hensiktsmessig i det aktuelle tilfellet og hvilke standardkontrakter som bør komme til anvendelse. Kontraktene vil også regulere nærmere hva hver av partene skal yte. Det er ikke uvanlig at det oppstår uenighet om hva som skal leveres fra entreprenøren og det er derfor viktig at partene har et bevisst forhold til kravspesifikasjonen.

GRØSFJELD Advokatfirma kan gi råd i forbindelse med inngåelse av byggekontrakter og den videre oppfølgingen av disse under byggeprosjektet samt sluttoppgjør og mangelssaker.