Entreprise og byggekontrakter

GRØSFJELD Advokatfirma gir råd i forbindelse med inngåelse av byggekontrakter. I tillegg bistår firmaet med oppfølgingen av kontraktene under byggeprosjektet samt sluttoppgjør og mangelssaker.