Advokat Kjell Erik Grøsfjeld har tiltrådt
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
og kan nås på:

46 43 02 34

kjg@svw.no