GRØSFJELD Advokatfirma AS ble etablert av advokat Kjell Erik Grøsfjeld og er et «boutique»-firma som bistår med juridisk rådgivning til ulike virksomheter samt privatpersoner innen bestemte fagområder. Firmaet har hovedfokus på bygge- og eiendomsjus.

GRØSFJELD Advokatfirma bistår sine klienter med forretningsjuridisk rådgivning innen avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, pengekravsrett, panterett og forvaltningsrett. I tillegg bistår firmaet med IT- og immaterialrett knyttet til bl.a. IT-kontrakter, varemerke- og markedsrett.

GRØSFJELD Advokatfirma AS er medlem av Den norske advokatforening.